Độc đáo cây cầu tre dài nhất Việt Nam ở miền Tây

Cây cầu tre dài nhất Việt Nam đang được đặt tại Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trung tâm tin tức