Độc đáo bức bích họa sinh vật biển tại Viện Hải Dương Nha Trang

Một bức tranh tường bích họa các loài sinh vật biển đang được Viện Hải Dương Nha Trang thực hiện để làm đẹp cho địa điểm du lịch hấp dẫn này.

Trung tâm tin tức