Độc đáo bộ lịch truyện Kiều 9 năm

Cuốn lịch ra đời nhằm kỷ niệm bốn ngày lễ lớn về Nguyễn Du: 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất (vào năm 2020); 260 năm ngày sinh và 205 năm ngày mất Nguyễn Du (vào năm 2025).

Trung tâm Tin tức