Độc đáo bàn bida tự cân bằng

Sản phẩm mới nhất của Bugatti nằm trong danh mục "không liên quan siêu xe" là 30 bàn đánh bida được đồng phát triển cùng IXO mang tên "Bugatti Pool Table".

Nguồn: Trung tâm Tin tức