Doanh thu tăng cao nhờ những mô hình nông nghiệp mới

Mô hình trồng rau công nghệ cao trong nhà lưới ở TP.HCM cho doanh thu gấp 3 lần phương pháp truyền thống; Mô hình sản xuất cây giống, chăn nuôi heo gà ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu theo công nghệ Nhật Bản cho thu nhập gấp 2 lần...

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh