Doanh nghiệp Việt xây dựng và phát triển thương hiệu từ hàng thủ công

Chế tác hoàn toàn từ len móc, những sản phẩm của Ahanaba "made in Việt Nam" vừa chính thức được giới thiệu, mở ra sự kỳ vọng lớn cho sự quảng bá và cạnh tranh của các thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

Trung tâm Tin tức