Doanh nghiệp Việt Nam trước thách thức từ FTA

Cùng với những lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, doanh nghiệp trong nước sẽ đứng trước nhiều thách thức hơn nữa khi thuế suất và các rào cản kỹ thuật dần được dỡ bỏ trong quan hệ kinh tế song phương lẫn đa phương.

Trung tâm Tin tức