Doanh nghiệp Việt Nam trước thách thức từ FTA

Cùng với những lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do FTA mang lại, doanh nghiệp trong nước sẽ ngày càng đứng trước nhiều thách thức hơn nữa trong quá trình hội nhập.

Trung tâm Tin tức