Doanh nghiệp vẫn chờ hướng dẫn hóa đơn điện tử

Mặc dù Nghị định 119 quy định về về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018 nhưng đến nay đã gần một năm, vẫn chưa có thông tư hướng dẫn triển khai.

Trung tâm Tin tức