Doanh nghiệp ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Nhiều tổ chức và đơn vị cũng tiếp tục đóng góp, ủng hộ trực tiếp cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức