Doanh nghiệp trong nước tháo gỡ khó khăn thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất

Dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp trong nước đang tích cực tìm cách tháo gỡ các khó khăn về nguyên liệu trong sản xuất, nhất là những nguồn cung cấp nguyên vật liệu được nhập từ Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức