Doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh liên kết tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra giải pháp đẩy mạnh liên kết tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu nhằm tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, gia tăng giá trị hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Theo Trung tâm tin tức