Doanh nghiệp trong nước bứt phá ngoạn mục so với khối FDI

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, nửa đầu năm 2018, khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước đã có mức tăng trưởng xuất khẩu 19,9%, vượt xa cả mức tăng của khối FDI, khi chỉ đạt ở mức 14,5%.

Trung tâm Tin tức