Doanh nghiệp TP.HCM sẵn sàng dốc toàn lực góp phần cùng thành phố phòng chống dịch

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có buổi gặp mặt Hiệp hội Doanh nghiệp TP bàn về việc thực hiện mục tiêu kép và các giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức