Doanh nghiệp TP.HCM nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh

TP.HCM đang từng bước mở cửa kinh tế, các doanh nghiệp đang tăng tốc để lấy lại tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm 2021.

Nguồn: Trung tâm Tin tức