Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, vượt qua khó khăn mùa dịch

Để chung tay, chia sẻ khó khăn với toàn xã hội, nhiều ngân hàng đã tiến hành giảm lãi suất cho vay lần 2, cả đối với các khoản vay cũ và các khoản vay mới nhằm giúp khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Tin tức