Doanh nghiệp thủy sản sụt giảm 35% - 50% đơn hàng do COVID-19

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản đang bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng vì dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức