Doanh nghiệp thực phẩm chủ động nguồn cung mùa Tết

Để góp phần đa dạng thị trường thực phẩm năm nay, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã giới thiệu nhiều nguồn thực phẩm thay thế cho thịt heo.

Trung tâm Tin tức