Doanh nghiệp thực hiện bình ổn giá chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Tham gia ổn định thị trường góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực trong hoạt động nhằm đảm bảo cung cấp ổn định nguồn hàng với giá bình ổn, tạo sự an tâm cho người tiêu dùng trong thời điểm TP.HCM đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16.

Nguồn: Trung tâm Tin tức