Doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.240 tỉ đồng

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 969 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn, với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp trên 2.240 tỷ đồng.

Trung tâm Tin tức