Doanh nghiệp kỳ vọng Nghị quyết 128 để gỡ khó

Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng cục bộ địa phương, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức