Doanh nghiệp hưởng lợi từ hệ sinh thái dữ liệu mở của TP.HCM

Trong mục tiêu hiện thực hóa đề án TP.HCM trở thành đô thị thông minh, thành phố đã cung cấp và chia sẻ một cổng dữ liệu mở đa lĩnh vực.

Trung tâm Tin tức