Doanh nghiệp giao nhận tự triển khai xét nghiệm

Từ ngày 24/9, hơn 82.000 người chuyển hàng của các đơn vị giao hàng sẽ được doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm, thay vì thực hiện tại trạm y tế lưu động.

Trung tâm Tin tức