Doanh nghiệp gia đình: Xây dựng lòng tin để chuyển giao thành công

Hiện 40% GDP trong nền kinh tế thế giới được tạo ra bởi các doanh nghiệp gia đình với những thương hiệu danh tiếng như: Ford, Toyota, Samsung, Hyundai. Tại Việt Nam, 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất đóng góp khoảng 25% GDP của cả nước.

Trung tâm Tin tức