Doanh nghiệp FDI vững tin vào Việt Nam

Những khó khăn từ dịch bệnh chỉ mang tính ngắn hạn, không cản trở niềm tin và những kế hoạch dài hạn của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Nguồn: Trung tâm Tin tức