Doanh nghiệp du lịch xoay xở vượt khó

Đợt dịch bùng phát dịp Tết là đòn giáng mạnh vào ngành du lịch vốn đã phải suy yếu do COVID-19.Nhưng thay vì bị động chịu đựng, không ít doanh nghiệp du lịch đã tự tìm cách thay đổi mô hình, sản phẩm, cách thức hoạt động để “sống chung” với dịch.

Trung tâm Tin tức