Doanh nghiệp, công nhân nóng lòng trở lại sản xuất

Các doanh nghiệp hiện đang rất nóng lòng được trở lại, tuy nhiên vấn đề khó khăn trước mắt chính là sự thiếu hụt ở mức 80% về số lượng người lao động, tương đương 30% nhu cầu.

Trung tâm Tin tức