Doanh nghiệp công nghệ cao nâng cao năng lực cạnh tranh

Nếu như trước đây, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam thường chỉ nhận gia công sản phẩm ở những công đoạn đơn giản, thì hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ phức tạp, dịch vụ trọn gói.

Trung tâm Tin tức