Doanh nghiệp chủ động số hóa để kịp hạch toán tài chính và thuế định kỳ

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, Cục Thuế TP.HCM đã thông báo các tổ chức, doanh nghiệp, có địa chỉ nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly, dẫn đến chậm nộp hồ sơ thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nguồn: Trung tâm Tin tức