Doanh nghiệp cần được gỡ khó để mở cửa trở lại

Cần các giải pháp về tài chính để có thể trở lại sản xuất kinh doanh đang là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức