Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi EVFTA được ký kết

Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng cần phải chuẩn bị những gì khi Hiệp định thương mại tự do EVFTA được ký kết. Câu trả lời sẽ cơ bản được giải đáp trong đoạn video dưới đây.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm
Chiếc xe xanh