Truyền hình Thanh niên

Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: Khánh thành 2 không gian sinh hoạt cho sinh viên

Với mục đích giúp sinh viên ứng dụng, thực hành các nghiệp vụ chuyên môn được học vào thực tiễn, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã tạo ra 2 không gian sinh hoạt cho sinh viên, bao gồm: Không gian sáng tạo, khởi nghiệp và không gian văn hóa.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm