Đoàn phim "Avatar" phần 2 của James Cameron sẽ trở lại New Zealand

Đoàn phim lừng danh "Avatar" phần 2 sẽ trở lại phim trường tại New Zealand vào tuần sau, sau khi nước này dỡ bỏ lệnh cách ly.

Trung tâm Tin tức