Đoàn đại biểu TP.HCM bắt đầu chuyến thăm đặc biệt Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến chào xã giao Thống đốc Bang New South Wales - Margaret Beazley và Thủ hiến Bang New South Wales - Bà Gladys Berejiklian.

Trung tâm Tin tức