Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM góp ý Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi

Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao điểm nổi bật của Dự thảo luật về việc bổ sung, hoàn chỉnh những quy định để đảm bảo quyền lợi người nộp thuế, tăng thêm quyền hạn gắn với trách nhiệm cho cơ quan quản lý thuế.

Trung tâm Tin tức