Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM giám sát tình hình thi hành luật giao thông đường bộ

Công tác giám sát các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, công tác xử phạt, chế tài đối với những công trình quá hạn gây cản trở giao thông là những nội dung mà Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM quan tâm tại buổi giám sát việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ.

Trung tâm Tin tức