Đoàn đại biểu Press tour tham quan TP.HCM

"Press tour Ho Chi Minh City 2021" là chương trình tham quan tìm hiểu văn hóa dành cho đoàn viên chức ngoại giao, văn hóa, báo chí và phóng viên nước ngoài đã có chuyến hành trình tham quan TP.HCM dịp cuối tuần qua.

Nguồn: Trung tâm Tin tức