Đoàn chung tay hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động

Đã trở thành thường niên, chương trình Tiếp sức người lao động và Ngày hội Tuyển dụng việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người cần việc.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm