Đô thị thông minh - Những chiếc camera kết nối

Vẫn là những chiếc camera đường phố nhưng giờ đây, chúng còn nhận thêm nhiệm vụ là một trong hơn 1.000 chiếc camera tham gia kết nối, tích hợp dữ liệu, hướng tới việc xây dựng đô thị thông minh.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh