Đô thị sinh thái thông minh tại Nhật Bản

Một đô thị hiện đại với các dịch vụ, tiện ích siêu hiện đại, lại vừa thân thiện với môi trường. Điều tưởng như rất khó thành hiện thực này đang được Nhật Bản thúc đẩy

Trung tâm Tin tức