Độ mặn ở các cửa sông Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, độ mặn ở các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang có xu thế tiếp tục giảm từ ngày 25/3 đến ngày 4/4.

Trung Tâm Tin Tức