Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 3 tháng cuối năm 2019

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 53,2 tỉ USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu trong 3 tháng cuối năm.

Trung tâm Tin tức