Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nang Agifamcin 300 giả

Qua công tác giám sát, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã phát hiện trên thị trường có lưu hành một số hộp thuốc Agifamcin giả. Cục vừa có công văn đề nghị đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nang Agifamcin 300 giả, số lô 00916, hạn dùng 22/3/2019.

Trung tâm Tin tức