Đình chỉ 2 công ty đưa thực tập sinh sang Nhật Bản trái phép

Bộ LĐ-TB&XH đã có quyết định đình chỉ và dự định xóa tên Cty Cổ phần nhân lực TTC Việt Nam và Cty Cổ phần kết nối nhân lực Việt khỏi danh sách những công ty đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bả, do vi phạm những quy định lao động giữa hai nước.

Trung tâm Tin tức