Điều trị F0 tại nhà, giảm áp lực cho các bệnh viện

Hầu hết các bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM đang hạ nhiệt khi F0 điều trị tại nhà được chăm sóc, cấp phát túi thuốc. Thành phố cũng tăng cường hàng trăm trạm y tế lưu động, nhiều bác sĩ cũng tham gia điều trị trực tuyến cho F0 tại nhà.

Nguồn: Trung tâm Tin tức