Điều tra chống bán phá giá với sản phẩm sợi gỗ dán Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương) cho biết, Cục vừa nhận được thông báo về việc Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm sợi gỗ dán của Việt Nam.

Trung tâm Tin tức