Điều hành hoạt động sản xuất nông sản

Ngày 18/2, Bộ Công thương đã có công văn hỏa tốc, gửi các tỉnh/thành về việc điều hành hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Trung tâm tin tức