Điều chỉnh dạy chương trình lớp 1 phù hợp với học sinh

Năm học 2020-2021, nhiều trường tiểu học chọn bộ sách giáo khoa Cánh diều. Ngoài các mặt mạnh, bộ sách cần phải chỉnh sửa, nhất là có nhiều từ mang tính phương ngữ, ngữ điệu khó hiểu, tại Phú Yên đang có 61 % trường tiểu học đang sử sách giáo khoa này.

Trung tâm Tin tức