Diện mạo của TP.HCM trong thời đại ngày nay

Chỉ với hơn 2 phút, độc giả có thể nắm được những điểm đặc sắc nhất về sự tăng trưởng, phát triển của TP.HCM trong diện mạo mới, hướng tới cuộc sống chất lượng cho người dân trong sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh