Điện lực TP.HCM đảm bảo hoạt động trong điều kiện cách ly xã hội

Ngay khi TP.HCM triển khai thực hiện Chỉ thị 16, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp điện đầy đủ cho 12 chốt kiểm soát phòng dịch cấp TP, cùng hàng chục chốt cấp huyện tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào địa bàn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức